In Den Haag groeit 1 op de 5 kinderen op met een ziek familielid. Om deze jongeren te herkennen en te steunen heeft de gemeente activiteiten gemaakt waarmee professionals aan de slag kunnen. Hieronder een selectie. Inspiratie en informatie Dit webinar geeft je inzicht in de belevingswereld van jonge mantelzorgers en van professionals die het thema al herkend en erkend hebben. Over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in Den Haag gaat de routekaart, deze hier te downloaden. Ook er is de signaalkaart. Hoe signaleert u als professional (over)belasting van een jonge mantelzorger? Op deze signalenkaart staan voorbeelden van gedrag dat u kunt herkennen bij jongeren waarbij de zorg te veel is geworden. Deze kaart is ook om te gebruiken om bij de jongeren zelf het gesprek te openen. De signalenkaart kun je gratis downloaden. Communicatieondersteuning Volg de social kanalen van Den Haag en deel hun stories en berichten! Daarmee helpt u om het bewustzijn over mantelzorg onder jongeren als een olievlek te verspreiden. Instagram | Twitter | Facebook | TikTok In magazine Jonge Mantelzorg Magazine komen jonge mantelzorgers aan het woord die vertellen over hun ervaringen. Ook professionals komen aan het woord. Bekijk het magazine met verhalen van en over jonge mantelzorgers. Jonge Mantelzorgers vertellen hun verhaal in verschillende video’s: denhaagmantelzorg.nl/jongeren Informatie Voor meer informatie over deze initiatieven in Den Haag kan je contact opnemen met Martijn Tillema, projectadviseur, Stad en Bestuur OCW...

Onze nieuwe campagnematerialen zijn binnen. Samen met de campagnebus trekken we door het land om aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers. We gaan in gesprek met bewoners, professionals in zorg en welzijn, docenten en anderen die het verschil kunnen maken voor deze jongeren die opgroeien met zorg. Met de nieuwe materialen spreken we jonge mantelzorgers zelf aan. We geven een blijk van waardering en erkenning. Op de kaarten staan bovendien tips en een QR-code voor meer informatie. Deze code kan per actieplaats worden aangepast met bijvoorbeeld een link naar een eigen website, bijvoorbeeld van het lokale steunpunt mantelzorg. Ook geïnteresseerd? We bespreken graag de mogelijkheden....

Van 1 t/m 7 juni 2022 is het de week van de jonge mantelzorg. Een goed moment om deze jongeren die opgroeien met zorg een hart onder de riem te geven. Nu helemaal na twee jaren met coronamaatregelen, waardoor zij vaak nog meer werden geconfronteerd met de zorg en aandacht voor een ziek gezinslid.  Hoe? Dat kan al heel simpel door onderstaande kaart te downloaden en in een appje, mailtje of een kaartje te sturen met jouw complimenten en waardering.  Download de kaart            ...

Meer bekendheid en het verbeteren van de samenwerking. Dat zijn de twee belangrijkste aandachtspunten volgens organisaties in Rijswijk om jonge mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.   Maandag 28 februari was de tweede netwerkbijeenkomst Jonge Mantelzorg, deze georganiseerd door Welzijn Rijswijk en JongeMantelzorg. Aan de orde kwamen de resultaten van gesprekken die Welzijn Rijswijk in de afgelopen periode heeft gehouden met sleutelpersonen en organisaties over hun ervaringen met jonge mantelzorgers. Daarboven zijn de aanbevelingen besproken van het onderzoek dat de GGD heeft gehouden onder zestien professionals, waaronder docenten, mantelzorgconsulenten en trainers. Uit de gesprekken en het onderzoek blijkt dat niet iedereen weet wat er onder jonge mantelzorg wordt verstaan. Er leven verschillende beelden en definities. Bovendien zijn jonge mantelzorgers vaak onvoldoende in beeld. Volgens de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst hebben professionals een belangrijke signalerende rol. Jonge mantelzorgers zullen namelijk niet snel zelf om hulp vragen. Dit betekent dat professionals signalen moeten herkennen en weten welke ondersteuning mogelijk is. Ook is er aandacht nodig voor een goede samenwerking tussen organisaties. Niet door nog meer overleggen te organiseren of door de samenwerking formaliseren, zo werd opgemerkt. Wat werkt zijn informele contacten en korte lijnen. Het voorstel werd gedaan voor de inrichting van een helpdesk waar je terecht kan met signalen en voor advies en steun. Deze rol zou Welzijn Rijswijk op zich kunnen nemen. In de komende tijd worden alle gegeven adviezen en tips verder uitgewerkt....

CODA, de nieuwste film regiseur Sian Heder, heeft de Oscar voor de beste film. CODA staat voor child of deaf adults (kind van dove ouders) en gaat over de zeventienjarige Ruby die als enige in haar gezin niet doof is. Ruby helpt elke dag  met haar broer mee in de visserij van haar ouders. Haar passie voor muziek kan ze alleen kwijt op school,  waar ze zich opgeeft voor het koor. Haar docent is onder de indruk van haar talent en spoort haar aan om zich in te schrijven voor de muziekschool, maar het najagen van deze droom komt niet overeen met haar familiale rol. De film laat de kracht van Ruby en van een sterke familieband zien. Maar ook de zoektocht van deze jonge mantelzorger naar letterlijk haar eigen stem. De film is te zien op streamingdienst Apple+ De 94ste Oscaruitreiking was 27 maart 2022....