De film de Nestvlieder gaat over mantelzorg en de impact dat het heeft op gezinnen. Met het aansluitend educatieprogramma willen regiseur Martine en producent Luna kinderen op scholen op een luchtige en creatieve manier kennis laten maken met het thema en kritisch laten nadenken over dit onderwerp. Bewustwording creëren rondom mantelzorg vanaf jonge leeftijd kan veel problemen voorkomen in de toekomst....

De impact van de corona-maatregelen is voor jonge mantelzorgers groot. Meer dan de helft (56) helpt nu meer thuis en driekwart (71%) maakt zich sinds de uitbraak meer zorgen. Dit blijkt uit een peiling onder 121 jonge mantelzorgers door Brussen erbij Beweging (BEB) in samenwerking met Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De cijfers sluiten aan bij onze eigen bevindingen, zoals uit onze contacten met jonge mantelzorgers en professionals in zorg en welzijn en de jeugdzorg. Gezinnen zijn meer op zichzelf aangewezen. Dat kan een positief effect hebben, maar de onderlinge irritaties kunnen ook hoog oplopen. Bovendien wordt er een groter beroep gedaan op de kinderen, bijvoorbeeld omdat hulp van buitenaf is afgenomen. Kinderen hebben volgens gesproken organisaties verantwoordelijkheden die ze niet zouden moeten hebben, zoals voor het huishouden en de zorg voor een jonger broertje of zusje. In tijden van het coronavirus is het extra belangrijk om contact te hebben met jonge mantelzorgers en hen een hart onder de riem te steken. Hoe? Lees onze speciale themapagina over corona en jonge mantelzorg met tips en een kaartenactie om jonge mantelzorgers een blijk van waardering te geven. Download resultaten peiling van BEB en Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg Themapagina Corona en jonge mantelzorg...

Versterking Jonge Mantelzorg. Dat is kortweg het doel van het in 2019 door de gemeente Harderwijk, welzijnsorganisatie Zorgdat en JongeMantelzorg gestarte programma. Samen met veldpartijen in zorg & welzijn én met scholen is in de afgelopen twee jaar een flinke impuls gegeven aan de bekendheid en de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers. De omgeving van jonge mantelzorgers hebben een belangrijke rol in het herkennen en ondersteunen van deze jongeren die opgroeien met zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderwijzers, jongerenwerkers, coaches van sportclubs, buurtwerkers en zorgprofessionals. Deze voor Jonge Mantelzorgers belangrijke contactpersonen zijn zich echter vaak niet bewust van wat zij kunnen betekenen. Met het programma hebben we daar verandering in gebracht. kick-off Burgemeester Harm- Jan van Schaik is oktober 2019 tijdens een kick-off bijeenkomst in gesprek gegaan met scholen, veldpartijen en een jonge mantelzorger over de vraag hoe we jonge mantelzorgers beter kunnen bereiken en ondersteunen. Het gesprek vond plaats in een informele en aansprekende omgeving, namelijk in onze campagnebus #deeljezorg op het plein van het Morgen College, voortgezet onderwijs in Harderwijk. Tijdens de aftrapbijeenkomst ging de themapagina 'jonge mantelzorg" live op Stadsgesprek Harderwijk, het online platform van de gemeente waar inwoners ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Gesprekken We zijn in gesprekken gegaan met scholen en organisaties over jonge mantelzorg. Dit heeft inzicht gegeven op de vraag of het thema jonge mantelzorg leeft in Harderwijk; is deze doelgroep in beeld en zijn er problemen die om aandacht vragen? Tevens hadden de gesprekken een agenderende functie. Voor veel gesproken partijen was dit de eerste keer dat zij werden...

Jonge Mantelzorgers zichtbaar maken. Dat is het doel van de boekenactie van Sascha Groen en het Steunpunt Mantelzorg in De Bilt. Alle scholen in De Bilt ontvangen rond de week van de jonge mantelzorg (5 tot 11 oktober) het prentenboek ‘Papa Draak wordt niet meer beter’. Een liefdevol en troostrijk prentenboek voor peuters en kleuters over een zieke ouder en afscheid nemen. Een kleurrijk verhaal waarin ondanks het zware onderwerp ruimte is voor humor. Auteur van het boek en initiatiefnemer van de actie is Sascha Groen. Zij schrijft uit ervaring. Haar man heeft ALS en zijzelf MS. Haar kleine kinderen zijn ongevraagd jonge mantelzorgers. Met het boek en de boekenactie wil zij kwetsbare kinderen bereiken en ouders en professionals ondersteunen. “Wij weten hoe belangrijk het voor jonge mantelzorgers is om gezien te worden. Het is fijn als er in de groep, op school of de opvang, ruimte is om te praten over onderwerpen als rouw, verlies en verdriet.” Rotary Club De Bilt steunt de boekenactie. Elke school, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvangt een exemplaar van het boek. Daarbij een begeleidende brief van het steunpunt. Het prentenboek is voor € 14,99 online te bestellen bij BOL. Interesse in de boekenactie voor jouw gemeente? Wij brengen je graag in contact met Sascha....

De week van de jonge mantelzorg valt traditioneel in de eerste week van juni. Vanwege Covid-19 gingen echter veel activiteiten niet door. Daarom is er een tweede week van de jonge mantelzorg, namelijk van 5-11 oktober 2020. In deze Week van de Jonge Mantelzorg is er extra aandacht voor jonge mantelzorgers, online, maar ook worden er activiteiten in verschillende gemeenten georganiseerd. Deze jongeren, die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of ander gezinslid, ontmoeten dan lotgenoten en doen samen leuke dingen. Doe mee We roepen gemeenten en lokale organisaties op om in deze week extra aandacht te geven aan jonge mantelzorgers. Aandacht blijft namelijk nodig. Veel jonge mantelzorgers blijven onzichtbaar en weten vaak niet goed bij wie zij terecht kunnen voor hulp.  Deel je zorg Een mooi hulpmiddel om jonge mantelzorg onder de aandacht te brengen is de campagne ‘Deel je zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De campagnemiddelen voor social media en advertenties in kranten kunnen gemeenten en organisaties inzetten om jonge mantelzorgers te bereiken in hun eigen gemeente. Hiervoor is een speciale toolkit. In deze toolkit vind je nieuwsberichten, ervaringsverhalen, video’s, social posts, beeldmateriaal en de kernboodschap van de campagne. Aan de slag? Wij helpen je graag verder. Bel Jan Anne op 06 24716613 of mail naar ja.vandijk@jongemantelzorg.nl....