Een luisterend oor en het uit handen nemen van taken. Dit zijn twee belangrijke bevindingen van de bijeenkomst ‘Oog voor jonge mantelzorgers. De ruim 30 deelnemers vanuit zorg & welzijn, jeugdzorg, scholen en de politiek gingen met elkaar in gesprek over hoe we jonge mantelzorgers kunnen vinden en steunen. Een mooi initiatief dat wij organiseerde met de 3 Steunpunten Mantelzorg van de Brabantse Wal....

Organisaties werken samen om de jonge mantelzorg te versterken. Jonge Mantelzorg organiseert samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 de Innovatiekamer in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. In twee bijeenkomsten is eerst het thema jonge mantelzorg geïntroduceerd. Hieruit bleek dat er verschillende definities worden gebruikt voor jonge mantelzorg. Gaat het bijvoorbeeld om kinderen die zelf zorg geven of ben je al jonge mantelzorger als je in een gezin met zorg opgroeit? Consensus is over de laatste definitie. Aanvullend op deze twee bijeenkomsten zijn zes professionals die werken met jeugdigen geïnterviewd. Zij bleken allemaal wel een gezin te kennen met kinderen waarover ze zich zorgen maken. Kinderen doen werkzaamheden of hebben verantwoordelijkheden die niet bij het kind horen. Het is in de praktijk echter lastig om daadwerkelijk hulp aan te bieden. Hoe ga je als professional het gesprek over dit onderwerp aan blijkt lastig. Jonge mantelzorgers willen geen extra aandacht, ze willen normaal zijn en soms speelt ook schaamte mee. Ook ouders staan er niet bij stil, zij vinden de situatie heel normaal of schamen zich en zijn bang dat de situatie te veel veranderd. De bevindingen van de interviews worden begin 2019 gedeeld tijdens een derde bijeenkomst van de innovatiekamer. Tevens zal in 2019 een tweede innovatiekamer starten in de wijk Liendert....

Jonge Mantelzorg en Indebuurt033 heeft gastlessen gegeven aan alle  brugklassen van ’t Hooghe Landt. Ruim 200 leerlingen namen deel. Door het thema ‘zorgen voor een ander’ te bespreken was het makkelijk voor de leerlingen om eigen ervaringen te delen. Per klas waren er soms vier leerlingen die thuis met zorg te maken hebben, met name voor grootouders maar ook voor ouders en broertjes/zusjes met een lichamelijke of psychische aandoening. De les gaf erkenning en onderlinge betrokkenheid. Voor de mentor gaf het meteen een opening om het gesprek met de leerling hierover aan te gaan....

In 4 sessies zijn we samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 in gesprek gegaan met circa 100 docenten en medewerkers van de ondersteunende afdelingen van ’t Hooghe Landt college. Het thema jonge mantelzorg leeft. De meeste docenten kennen voorbeelden uit hun eigen praktijk. Zij vinden dat de school en zijzelf een belangrijke rol hebben bij het er- en herkennen van deze jonge mantelzorgers. Ook signaleren zij eventuele problemen. Geven van begrip, veiligheid en vertrouwen zijn veelgenoemde acties. Voor hulp in de thuissituatie doen de docenten liever een beroep op externe partijen, zoals het jongerenwerk van Indebuurt033 of de brugfunctionaris van het wijkteam. Over de vraag wanneer je wel en niet in actie komt wordt verschillend gedacht. Bijvoorbeeld als er niet direct een probleem is....

Eigen ervaring centraal Bij een actieve vorm als theater voel je direct wat een verandering in gedrag of in de situatie met je doet. Bij het kijken naar scènes gebaseerd op de werkelijkheid krijgen jongeren een spiegel voorgehouden, zij leren van en met anderen. De scènes zijn gebaseerd op verhalen en de dagelijkse praktijk van jonge mantelzorgers. Zo werken we door middel van theater aan bewustwording en het empoweren van jongeren. Toeschouwer en deelnemer Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar wordt in het interactieve deel uitgenodigd om mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan over de uitgespeelde situatie. Zo deelt het publiek kennis met elkaar over hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan, en ontwikkelt strategieën die ze in haar eigen realiteit kan toepassen. Bovendien geven scènes en dialoog inzicht in persoonlijke verhalen van lotgenoten. Resultaat Onze inzet is jonge mantelzorgers door theater bewust te maken van hun (zorg)situatie en te empoweren, zodanig dat zij gerichte keuzes kunnen maken in de wijze waarop zij omgaan met de zorgsituatie thuis. Breder begrip creëren voor de positie van jonge mantelzorgers. Kennis delen tussen jonge mantelzorgers onderling. ...