Eigen ervaring centraal Bij een actieve vorm als theater voel je direct wat een verandering in gedrag of in de situatie met je doet. Bij het kijken naar scènes gebaseerd op de werkelijkheid krijgen jongeren een spiegel voorgehouden, zij leren van en met anderen. De scènes zijn gebaseerd op verhalen en de dagelijkse praktijk van jonge mantelzorgers. Zo werken we door middel van theater aan bewustwording en het empoweren van jongeren. Toeschouwer en deelnemer Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar wordt in het interactieve deel uitgenodigd om mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan over de uitgespeelde situatie. Zo deelt het publiek kennis met elkaar over hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan, en ontwikkelt strategieën die ze in haar eigen realiteit kan toepassen. Bovendien geven scènes en dialoog inzicht in persoonlijke verhalen van lotgenoten. Resultaat Onze inzet is jonge mantelzorgers door theater bewust te maken van hun (zorg)situatie en te empoweren, zodanig dat zij gerichte keuzes kunnen maken in de wijze waarop zij omgaan met de zorgsituatie thuis. Breder begrip creëren voor de positie van jonge mantelzorgers. Kennis delen tussen jonge mantelzorgers onderling. ...

Samen met 500 leerlingen van MBO Amersfoort is dinsdag 9 oktober de aftrap gegeven aan de campagne #deeljezorg. Een student van de school heeft speciaal voor de aftrap een rap gemaakt, waarin quotes van jonge mantelzorgers zijn verwerkt. Scholieren namen deel aan gastlessen in onze campagnebus en jonge mantelzorgers gingen in gesprek met de schoolleiding, gemeente Amersfoort, jongerenwerkers en een afvaardiging van het Ministerie van VWS. ‘Dit is voor het eerst dat ik erover vertel’, aldus één van de deelnemende jonge mantelzorgers. ‘Goed dat hier aandacht voor is.’ Vijf leerlingen hielpen bij de publiciteit.  Met zelfgemaakte poster en berichten op social-media kondigden zij de campagne aan. Ook in de media was er aandacht.  Het AD publiceerde een portret van twee jonge mantelzorgers. “Je moet er als jonge mantelzorger over durven praten op school, zodat anderen ook weten wat er thuis speelt.”, legt geïnterviewde jonge mantelzorger Ibrahim uit over de campagne. De campagne is een initiatief van welzijnsorganisatie Indebuurt033 en Jonge Mantelzorg. Zie ook: #deeljezorg...

“Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen.” Dit stelt de De Kinderombudsman naar aanleiding van het project Hoor je mij wel. (3 juni 2018)...