Door maatregelen tegen het Coronavirus zijn de scholen gesloten, zijn bijbaantjes gestopt, sportverenigingen dicht. Jonge mantelzorgers zitten daardoor 24 uur per dag thuis. Het (deels) wegvallen van zorgondersteuning heeft grote impact op jongeren die opgroeien met een zieke in hun naaste omgeving. HOE ZIT DAT? Eén op de vijf scholieren tussen de 12 en 16 jaar groeit op met een langdurig zieke naaste. 3 procent van hen verleent intensieve hulp. Zij zijn ‘jonge mantelzorgers’. De zorg komt nu extra op hun schouders omdat soms andere ondersteuning wegvalt, zoals dagopvang, thuishulp, dagbestedingen en individuele begeleiding. Daarbovenop verliezen zij de dagelijkse afleiding van school, sport en het optrekken met vrienden. Het gevaar op frictie is extra groot in gezinnen waarin sprake is van iemand psychische problemen of een verslaving. Steun jonge mantelzorgers Het is nu extra belangrijk om deze jongeren een hart onder de riem te steken. Hoe? Dat kan al heel simpel door onderstaande kaart te downloaden en in een appje, mailtje of een kaartje te sturen met jouw complimenten en waardering. Natuurlijk kun je ook aanbieden om bijvoorbeeld een keer te koken of boodschappen te doen. Download de kaart Download kaart (vierkant) voor social-media   TIPS VOOR JONGE MANTELZORGERS Zorg voor de juiste informatie. Vooral op sociale media gaan de wildste verhalen rond. Laat je niet gek maken. Volg voor betrouwbare informatie bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met vraag en antwoord over het coronavirus voor kinderen en een pagina voor jongeren. Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een...

“Op school erover praten, echt niet! Dan gaan ze er ook mee bemoeien” Veel jonge mantelzorgers maken zich zorgen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zal het gaan met mijn zieke moeder?’ of ‘Kan mijn broertje later wel naar school?’. Erover praten is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend.   Ik hoor vaak in onze campagnebus van #deeljezorg; wat thuis speelt blijft ook thuis. ‘Ik wil op school niet zielig worden gevonden.’ Ook hebben jongeren angst voor bemoeizucht. ‘Voor je het weet komen er allemaal mensen thuis en krijg je te maken met de Kinderbescherming.’ Toch is het juist wat ik jonge mantelzorgers adviseer. Ga in gesprek met je mentor of die ene docent die je vertrouwt. Of bel de kindertelefoon. Blijf niet met je vragen en zorgen rondlopen. Het lucht op! En je docent kan dan ook beter plaatsen waarom je soms te laat bent, je huiswerk niet af hebt of vermoeid bent. Misschien zijn er wel goede afspraken met je docent te maken. TOP ACHT Jonge mantelzorgers geven ook zelf aan behoefte te hebben om over de zorg thuis te praten. Uit alle gesprekken in onze campagnebus hebben we een top acht gemaakt van wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden. Bovenaan staat: begrip, bespreekbaar maken en je verhaal kwijt kunnen, maar vooral niet problematiseren. Dit wordt gevolgd door: tijd voor jezelf hebben, rekening houden met de specifieke thuissituatie van de jonge mantelzorger, het ontmoeten van jongeren die hetzelfde meemaken en praktische hulp, bijvoorbeeld met huishoudelijke taken. #DEELJEZORG Met de campagne #deeljezorg van JongeMantelzorg werken we concreet aan de bespreekbaarheid van de...

Hulpbehoevenden kunnen steeds minder een beroep doen op mantelzorg. Ook professionele zorg kan weinig hulp bieden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (publicatie). Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning in de thuissituatie toenemen, terwijl het aantal potentiële mantelzorgers af zal nemen. Vooral in krimpregio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en de Achterhoek daalt de potentieel beschikbare mantelzorg. De druk op de huidige mantelzorgers zal hierdoor toenemen en daarmee ook het risico op overbelasting en uitval van de mantelzorg Professionele ondersteuning is noodzakelijk, ware het niet dat ook de potentiële beroepsbevolking afneemt. Veel zorgorganisaties hebben nu al te kampen met onvervulde vacatures. Mogelijke oplossingen zijn volgens het Planbureau het aantrekken van extra zorgprofessionals, bijvoorbeeld uit het buitenland, en het inzetten van technologische innovaties. Zelf pleit ik al enige jaren voor meer aandacht voor de positie en ondersteuning van de mantelzorg. Veel mantelzorgers staan er namelijk betrekkelijk alleen voor en ondervinden obstakels bij het mantelzorgen. Onbegrip, bureaucratie en niet (tijdig) hulp ontvangen die nodig is om de zorg vol te houden zijn veelgehoorde klachten. Nog te vaak komt professionele hulp pas op gang als de mantelzorg het niet langer aankan. Dit vraagt om een goed samenspel tussen de formele en informele zorg en voor nieuwe diensten op het snijvlak zorg en welzijn. Het is nog te vaak een kwestie van uitersten: hulp vanuit het eigen netwerk of door de formele zorg, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. Idealiter ontstaat er tussen deze domeinen een mengvorm, zodat hulp langer thuis geboden kan worden....