Meer bekendheid en het verbeteren van de samenwerking

Meer bekendheid en het verbeteren van de samenwerking. Dat zijn de twee belangrijkste aandachtspunten volgens organisaties in Rijswijk om jonge mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.  

Maandag 28 februari was de tweede netwerkbijeenkomst Jonge Mantelzorg, deze georganiseerd door Welzijn Rijswijk en JongeMantelzorg. Aan de orde kwamen de resultaten van gesprekken die Welzijn Rijswijk in de afgelopen periode heeft gehouden met sleutelpersonen en organisaties over hun ervaringen met jonge mantelzorgers. Daarboven zijn de aanbevelingen besproken van het onderzoek dat de GGD heeft gehouden onder zestien professionals, waaronder docenten, mantelzorgconsulenten en trainers.

Uit de gesprekken en het onderzoek blijkt dat niet iedereen weet wat er onder jonge mantelzorg wordt verstaan. Er leven verschillende beelden en definities. Bovendien zijn jonge mantelzorgers vaak onvoldoende in beeld. Volgens de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst hebben professionals een belangrijke signalerende rol. Jonge mantelzorgers zullen namelijk niet snel zelf om hulp vragen. Dit betekent dat professionals signalen moeten herkennen en weten welke ondersteuning mogelijk is.

Ook is er aandacht nodig voor een goede samenwerking tussen organisaties. Niet door nog meer overleggen te organiseren of door de samenwerking formaliseren, zo werd opgemerkt. Wat werkt zijn informele contacten en korte lijnen. Het voorstel werd gedaan voor de inrichting van een helpdesk waar je terecht kan met signalen en voor advies en steun. Deze rol zou Welzijn Rijswijk op zich kunnen nemen. In de komende tijd worden alle gegeven adviezen en tips verder uitgewerkt.

admin
info@jongemantelzorg.nl
Geen reactie's

Geef een reactie