Programma ‘Versterking Jonge Mantelzorg Harderwijk’

Versterking Jonge Mantelzorg. Dat is kortweg het doel van het in 2019 door de gemeente Harderwijk, welzijnsorganisatie Zorgdat en JongeMantelzorg gestarte programma. Samen met veldpartijen in zorg & welzijn én met scholen is in de afgelopen twee jaar een flinke impuls gegeven aan de bekendheid en de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers.

De omgeving van jonge mantelzorgers hebben een belangrijke rol in het herkennen en ondersteunen van deze jongeren die opgroeien met zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderwijzers, jongerenwerkers, coaches van sportclubs, buurtwerkers en zorgprofessionals. Deze voor Jonge Mantelzorgers belangrijke contactpersonen zijn zich echter vaak niet bewust van wat zij kunnen betekenen. Met het programma hebben we daar verandering in gebracht.

kick-off

Burgemeester Harm- Jan van Schaik is oktober 2019 tijdens een kick-off bijeenkomst in gesprek gegaan met scholen, veldpartijen en een jonge mantelzorger over de vraag hoe we jonge mantelzorgers beter kunnen bereiken en ondersteunen. Het gesprek vond plaats in een informele en aansprekende omgeving, namelijk in onze campagnebus #deeljezorg op het plein van het Morgen College, voortgezet onderwijs in Harderwijk.

Tijdens de aftrapbijeenkomst ging de themapagina ‘jonge mantelzorg” live op Stadsgesprek Harderwijk, het online platform van de gemeente waar inwoners ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.


Gesprekken

Lunchbijeenkomst HarderwijkWe zijn in gesprekken gegaan met scholen en organisaties over jonge mantelzorg. Dit heeft inzicht gegeven op de vraag of het thema jonge mantelzorg leeft in Harderwijk; is deze doelgroep in beeld en zijn er problemen die om aandacht vragen? Tevens hadden de gesprekken een agenderende functie. Voor veel gesproken partijen was dit de eerste keer dat zij werden uitgedaagd om na te denken over hun eigen rol bij het herkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers.

Vervolgactiviteiten

De verkregen inzichten uit de gesprekken zijn gedeeld tijdens een netwerklunch. Er zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de betrokken organisaties en initiatieven genomen voor vervolgactiviteiten. Zo gaan Zorgdat, Tactus Harderwijk en ROC Landstede samen optrekken bij de bewustwording van docenten. Tevens is er een samenwerkingsverband opgestart waarin Tactus Verslavingszorg, Servicepunt Mantelzorg en het CJG de handen ineen slaan om (jonge) mantelzorg te agenderen op scholen voor speciaal onderwijs en binnen het ziekenhuis. De bevindingen zijn ook gedeeld met de gemeente Harderwijk, die deze kan benutten in het gemeentelijke mantelzorgbeleid.

Meer informatie

Vertegenwoordig je een gemeente of lokale organisatie en wil je ook aan de slag met de versterking van jonge mantelzorgers? We bespreken van JongeMantelzorg graag de mogelijkheden. Neem contact op met Jan Anne van Dijk, jananne@jongemantelzorg.nl.

 

(De hier afgebeelde foto’s zijn genomen voor de corona-maatregelen)

admin
info@jongemantelzorg.nl
Geen reactie's

Geef een reactie